Ν. Λυγερός - EuroAsia Interconnector - Επίσημες υπογραφές. Λευκωσία, 18/12/2015

Ν. Λυγερός - EuroAsia Interconnector - Επίσημες υπογραφές. Λευκωσία, 18/12/2015.
Ν. Λυγερός - Στρατηγικές προετοιμασίες για το EuroAsia Interconnector.