Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Στόχος κοιτάσματος «ΖΟΡ» Κύπρου ανατρέπει όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες

Προ εβδομάδων είχαμε επισημάνει ότι η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος (Supergiant gas field) βιογενούς φυσικού αερίου ΖOΡ στο θαλάσσιο οικόπεδο 9 της AOZ της Αιγύπτου αποτελούσε -από γεωλογική άποψη- μία πρωτόγνωρη ανακάλυψη και μία καινοτομία στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώσαμε επίσης ότι το αιγυπτιακό κοίτασμα ΖOΡ με ύψος αποδεδειγμένων αποθεμάτων (proven) 26 Τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου δημιουργήθηκε σε ακτές παλαιολίμνης (lagoon border) μειοκαινικής περιόδου, πράγμα που ανοίγει νέες σημαντικές γεωλογικές προοπτικές ανακαλύψεων κοιτασμάτων τόσο στην AOZ της Κύπρου όσο και στην AOZ της Ελλάδας.

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι των δημοσιεύσεων μας ο Σόλων Κασίνης και ο Ηλίας Κονοφάγος στο Διεθνές Συνέδριο MARE FORUM των Αθηνών παρουσίασαν τους αναμενόμενους στόχους νέων γιγαντιαίων κοιτασμάτων καρστικού ασβετολίθου τύπου ΖΟΡ τόσο στην AOZ της Κύπρου όσο και στην AOZ της Ελλάδας.

Το πρώτο και σημαντικότερο γεγονός φαίνεται να είναι σήμερα o νέος κυπριακός στόχος κοιτάσματος τύπου ΖΟΡ ο οποίος εντοπίζεται εξ ολοκλήρου μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ και έχει χαρτογραφηθεί πρόσφατα από την γαλλική εταιρεία "TOTAL" (Eικ.1).

Ο στόχος αυτός θεωρείται σήμερα επιστημονικά ώριμος για διάτρηση με γεώτρηση, τα δε χαρακτηριστικά του κοιτάσματος αυτού παρουσιάζουμε πολύ συνοπτικά πιο κάτω:

• Το κυπριακό ΖΟΡ βρίσκεται μέσα στο θαλάσσιο οικόπεδο 11.
• Η βάση του κυπριακού στόχου τύπου ΖOP φαίνεται να απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από την βάση του αιγυπτιακού κοιτάσματος ΖΟΡ.
• Το αιγυπτιακό κοίτασμα ΖΟΡ είναι σχεδόν γεμάτο με φυσικό αέριο σε όλο το ύψος της δομής του (περί τα 660 μέτρα, pay zone) πράγμα εξαιρετικά σπάνιο ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό οδηγεί βεβαίως στο συμπέρασμα ότι η οργανική ύλη που περιείχαν οι εξαιρετικά αλμηρές παλαιολήμνες της Μεσογείου δημιούργησαν τεράστιες ποσότητες καθαρού φυσικού αερίου το οποίο και τροφοδότησε ικανοποιητικά τους παλαιοϋψηλους ταμιευτήρες καρστικού ασβετολίθου της Μειοκαινικής περιόδου...

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=23801&l=gr