13000 Υπογραφές για την Ελληνική ΑΟΖ

13000 Υπογραφές για την Ελληνική ΑΟΖ. (N. Lygeros, Dessin sur papier grain moyen).