Αιγυπτιακός διαγωνισμός για έρευνες υδρογοναθράκων δίπλα στην Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΖ

Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου της Αιγύπτου με σχετική ανακοίνωση του στον Τύπο προκηρύσσει την έναρξη διαγωνισμού για αδειοδότηση τεμαχίων στη ξηρά και τη θάλασσα για έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 19η Μαΐου 2014.  Συγκεκριμένα, το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου προκηρύσσει διαγωνισμό για αδειοδότηση 10 τεμαχίων στην ξηρά (Δυτική Έρημο) και 5 τεμαχίων στην Ερυθρά Θάλασσα (Κόλπος Σουέζ) για έρευνες για πετρέλαιο. Ο διαγωνισμό περιλαμβάνει επίσης 5 τεμάχια στη Μεσόγειο Θάλασσα και 2 στην ξηρά (βόρεια παράλια μεταξύ του Δέλτα του Νείλου και της Διώρυγας του Σουέζ) για έρευνες για φυσικό αέριο.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο συγκεντρώνουν τα τεμάχια στη Μεσόγειο, καθότι τα 4 από τα 5 τεμάχια εφάπτονται της κυπριακής ΑΟΖ.  Συγκεκριμένα, η αιγυπτιακή πλευρά προτίθεται να αδειοδοτήσει το τεμάχιο 8 το οποίο συνορεύει με το κυπριακό τεμάχιο 12 και μέρος του 11, ενώ παράλληλα συνορεύει και με την ισραηλινή ΑΟΖ, ανατολικά. Προσφορές δέχεται και για το τεμάχιο 11, το ποίο συνορεύει με τα κυπριακά τεμάχια 4,5 και 10 και το τεμάχιο 12, το οποίο συνορεύει με το κυπριακό 4 και την ελληνική ΑΟΖ. Τέλος, η Αίγυπτος προτίθεται να αδειοδοτήσει ένα νέο τεμάχιο που συνορεύει με το τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, το οποίο δεν περιλήφθηκε στον περσινό διαγωνισμό.
Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου της Αιγύπτου με σχετική ανακοίνωση του στον Τύπο προκηρύσσει την έναρξη διαγωνισμού για αδειοδότηση τεμαχίων στη ξηρά και τη θάλασσα για έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 19η Μαΐου 2014.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου προκηρύσσει διαγωνισμό για αδειοδότηση 10 τεμαχίων στην ξηρά (Δυτική Έρημο) και 5 τεμαχίων στην Ερυθρά Θάλασσα (Κόλπος Σουέζ) για έρευνες για πετρέλαιο. Ο διαγωνισμό περιλαμβάνει επίσης 5 τεμάχια στη Μεσόγειο Θάλασσα και 2 στην ξηρά (βόρεια παράλια μεταξύ του Δέλτα του Νείλου και της Διώρυγας του Σουέζ) για έρευνες για φυσικό αέριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο συγκεντρώνουν τα τεμάχια στη Μεσόγειο, καθότι τα 4 από τα 5 τεμάχια εφάπτονται της κυπριακής ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα, η αιγυπτιακή πλευρά προτίθεται να αδειοδοτήσει το τεμάχιο 8 το οποίο συνορεύει με το κυπριακό τεμάχιο 12 και μέρος του 11, ενώ παράλληλα συνορεύει και με την ισραηλινή ΑΟΖ, ανατολικά. Προσφορές δέχεται και για το τεμάχιο 11, το ποίο συνορεύει με τα κυπριακά τεμάχια 4,5 και 10 και το τεμάχιο 12, το οποίο συνορεύει με το κυπριακό 4 και την ελληνική ΑΟΖ. Τέλος, η Αίγυπτος προτίθεται να αδειοδοτήσει ένα νέο τεμάχιο που συνορεύει με το τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, το οποίο δεν περιλήφθηκε στον περσινό διαγωνισμό.