Παραγωγικό το κοίτασμα «Αφροδίτη» σύμφωνα με την Delek

Λευκωσία: Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις μέχρι τώρα διαδικασίες, τις αξιολογήσεις και τη συμμετοχή της στην έρευνα και εκμετάλλευση του τεμαχίου «12» και του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) περιέχει η Ετήσια Έκθεση της ισραηλινής Delek για το 2013, που  δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η Delek εξηγεί πως τον Φεβρουάριο 2013, μετά την έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση, η Delek υπέγραψε συμφωνία δικαιόχρησης, για το τεμάχιο «12», με την οποία απέκτησε το 15% των δικαιωμάτων του τεμαχίου. Τον Οκτώβριο του 2013 έγινε η γεώτρηση αξιολόγησης περιλαμβανομένων και δοκιμών παραγωγής, ως μέρος του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη», «μπορεί να αναπτυχθεί ως μια καλή πηγή παραγωγής και οι ενέργειες που γίνονται είναι σύμφωνες με το συμφωνημένο με την Κυπριακή Δημοκρατίας σχέδιο ανάπτυξης», με βάση την επίσημη Εκθεση της συνεταίρου της Noble στο τεμάχιο «12» της κυπριακής ΑΟΖ, στο «Λεβιάθαν», το «Ταμάρ», το «Καρίς» και άλλα στην ΑΟΖ του Ισραήλ.

Το συνολικό κόστος της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών παραγωγής, ανήλθε σε 165,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Δεδομένων των κοιτασμάτων του «Ταμάρ», του «Λεβιάθαν» και της «Αφροδίτης», που δίνουν σημαντικό ρόλο στην Delek, είναι υπό εξέταση η στρατηγική ανάπτυξης, λαμβανομένης υπόψη της αγοράς του Ισραήλ και των έργων που απαιτούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και των προοπτικών εξαγωγών μέσω περιφερειακών αγωγών ή υγροποίησης σε LNG.  

Με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε από τον οίκο NSAI (Netherland, Sewell and Associates Inc.) σύμφωνα με το SPE-PRMS (δηλαδή με την καθιερωμένη μέθοδο Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System), τα αποθέματα στον ταμιευτήρα «Αφροδίτη» με βάση τη δοκιμή της 31ης Οκτωβρίου 2013 είναι μεταξύ 101,3 δισ. κυβικά μέτρα BCM (3.5 tcf) (υψηλή εκτίμηση) και 18,9 δισ. κυβικά μέτρα BCM (0.7 tcf) (χαμηλή εκτίμηση).

Σύμφωνα με την έκθεση, η ποσότητα των συμπυκνωμάτων στον ταμιευτήρα «Αφροδίτη», που κατατάσσονται σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης σε κατάσταση αναμονής, είναι μεταξύ 7,8 εκατομμυρίων βαρελιών (υψηλή εκτίμηση) και 1,1 εκατομμυρίου βαρελιών (χαμηλή εκτίμηση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι για πρώτη φορά καταγράφεται διαφορά στις επίσημες αξιολογήσεις του κοιτάσματος μεταξύ των ανακοινώσεων της κυβέρνησης και της Noble από τις ανακοινώσεις που γίνονται στο Ισραήλ και αυτό οφείλεται στη διαφορετική μέθοδο που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα στο Ισραήλ χρησιμοποιούνται πολύ πιο υψηλές κλίμακες πιθανοτήτων, που μειώνουν κάθετα τις κλίμακες ποσοτήτων.

Καλυπτικές ασφάλειες

Στην Έκθεση της Delek, αναφέρεται πως τον Απρίλιο 2013, η εταιρεία υπέγραψε δύο απεριόριστης απόδοσης καλυπτικές ασφάλειες υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να εξασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση όλων των διαδικασιών.

Το ετήσιο κόστος των ασφαλίσεων προς εγγύηση των υποχρεώσεων των εταίρων του τεμαχίου «12» προς την Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται 490 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ για τα πρώτα 5 χρόνια ενώ από τον έκτο χρόνο μέχρι τον 25ο το κόστος αυτό θα είναι 368.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.  

Η Delek εξηγεί στην Έκθεσή της για το 2013, ότι για τις δραστηριότητές της στο τεμάχιο «12» θα πληρώνει εταιρικό φόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα με βάση την ισραηλινή νομοθεσία τα εισοδήματα από τη δραστηριότητα αυτή θα θεωρούνται ως φορολογητέα και στο Ισραήλ.

Πηγή: philenews.com