Τα master που θα σας φέρνουν πάνω στα γεωτρύπανα

Για πρώτη φορά φέτος το Σεπτέμβριο ελληνικά Πανεπιστήμια θα υλοποιήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα σε ζητήματα ερευνών και αξιοποίησης υδρογονανθράκων, ανέφερε προχθές κατά την υπογραφή των συμβάσεων του opendoor ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες για τους επιστήμονες της χώρας.
Πράγματι μια σχετικά άγνωστη πτυχή του εγχειρήματος για άνοιγμα της αγοράς αφορά ακριβώς στη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε η Ελλάδα όχι μόνο να εισπράττει το όποιο μέρισμα προκύψει από την ανακάλυψη κοιτασμάτων αλλά επιπλέον να υπάρξει ενίσχυση της απασχόλησης, όχι μόνο σε επίπεδο ανειδίκευτου προσωπικού, αλλά επιπρόσθετα σε εξειδικευμένους τεχνικούς και επιστήμονες της πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργεί η εξειδικευμένη έκδοση «Rigzone» ο μέσος ετήσιος μισθός το 2013 και το 2014 ήταν 91 χιλιάδες δολάρια, με την Ευρώπη να «πληρώνει» ακόμη καλύτερα στις 116,4 χιλιάδες δολάρια, να ακολουθούν η Αυστραλία και η Αφρική με 105 χιλιάδες δολάρια, και η Ανατολική Ασία με 99 χιλιάδες δολάρια.
Ως προς την ειδίκευση, οι εργαζόμενοι στις γεωτρήσεις είναι οι καλύτερα αμοιβόμενοι με 120 χιλιάδες δολάρια, ακολουθούν οι γεωφυσικοί με 104 χιλιάδες δολάρια, τα στελέχη διοίκησης με 93 χιλιάδες, οι υπεύθυνοι παραγωγής με 92 χιλιάδες και οι μηχανικοί πετρελαίου με 87 χιλιάδες.
Αυτή τη στιγμή ωστόσο εάν κάποιος Έλληνας θελήσει να πιάσει δουλειά στη βιομηχανία πετρελαίου θα χρειαστεί είτε να περιμένει να υπάρξει κενό στον Πρίνο ή να ξενιτευτεί. Εάν και εφόσον η αγορά ανοίξει ωστόσο αναμένεται να υπάρξει ζήτηση, έστω και εάν στην παρούσα φάση οι προσδοκίες θα πρέπει να παραμένουν συγκρατημένες και ρεαλιστικές.
Ποια είναι λοιπόν τα νέα μεταπτυχιακά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Μανιάτης; Πρόκειται για το διατμηματικό μεταπτυχιακό “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”(Hydrocarbon Explorationand Exploitation), και το πρόγραμμα «Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Engineering).
Επισπεύδον του πρώτου  μεταπτυχιακού προγράμματος (Hydrocarbon Exploration and Exploitation) είναι το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου, ενώ συμμετέχουν  σε αυτό τρία ακόμη πανεπιστήμια σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, του ΕΜΠ, το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του ΕΚΠΑ και το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκρίτειου.

Το δεύτερο πρόγραμμα (Petroleum Engineering) οργανώνεται και θα λειτουργήσει στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Γεωλογία Πετρελαίου, Μηχανική Γεωτρήσεων, Σεισμική Απεικόνιση και Διαγραφίες Γεωτρήσεων, καθώς και τα Οικονομικά και η Νομοθεσία Παραγωγής Πετρελαίου.