Ευρωπαϊκή προστασία για τις ΑΟΖ

Ως πρώτο βήμα για τη διασφάλιση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) των κρατών-μελών της ΕΕ και των οικονομικών συμφερόντων που απορρέουν από την αξιοποίηση των θαλασσίων ζωνών, αλλά και για την προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης από απειλές χαρακτήριζαν διπλωματικές πηγές τη χθεσινή υιοθέτηση του κειμένου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας.

Το κείμενο, από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, το οποίο υιοθετήθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναμένεται να χαιρετισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, περιέχει σημαντικές διατυπώσεις για τις θαλάσσιες ζώνες των κρατών-μελών και την προστασία τους ως στρατηγικό συμφέρον για την ΕΕ, ενώ αναδεικνύει τη σημασία περιφρούρησης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της Ενωσης.

Οι απειλές. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται τόσο οι αναφορές στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας όσο και τα αποσπάσματα που ορίζουν ως απειλές για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ενωσης πράξεις επιθετικότητας από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών διαφορών. Το κείμενο, το οποίο αναδεικνύει την οικονομική και ενεργειακή διάσταση της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών θαλασσίων ζωνών, ορίζει ως στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης και την προστασία των κρατών-μελών έναντι απειλών σε σημαντικές ναυτικές υποδομές, όπως λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις, υποθαλάσσιους αγωγούς και καλώδια.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής καθώς ασαφές παραμένει πώς θα διασφαλιστεί πρακτικά η προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσίων ζωνών. Σε κάθε περίπτωση, η ιταλική προεδρία είναι αυτή που θα αναλάβει να εκπονήσει το σχετικό σχέδιο δράσης.


http://www.tanea.gr/news/politics/article/5134919/eyrwpaikh-prostasia-gia-tis-aoz/