Ν. Λυγερός - Το θαλάσσιο οικόπεδο 2

Το θαλάσσιο οικόπεδο 2 που διεκδικεί η κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια-Edison-Total, μπορεί ν' αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την έρευνα και την εξόρυξη στο Ιόνιο και όχι μόνο, αφού η δράση του αν περάσουμε στο στάδιο του συμβολαίου μπορεί να είναι η ανάλογη με την κοινοπραξία Avner – Delek - Noble με το θαλάσσιο οικόπεδο 12. Επειδή στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 που εφάπτεται στη μέση γραμμή με την Ιταλία, υπάρχουν τα κοιτάσματα Αχιλλέας και Πύρρος, μπορούμε να αναμένουμε έσοδα όχι μόνο με το bonus υπογραφής, το οποίο είναι 48 Εκατομμύρια Ευρώ για τα θαλάσσια οικόπεδα 10 και 11 και 150 Εκατομμύρια Ευρώ για τα 2, 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και με την ίδια την εξόρυξη στα δύο κοιτάσματα. Με άλλα λόγια, το πλούσιο και πυκνό πλέγμα των σεισμικών δεδομένων 2D στο Ιόνιο (10x10Km) ενώ στην Κρήτη ήταν (40x40Km), δίνει μεγάλη ακρίβεια για την κοινοπραξία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η εφαρμογή του νόμου περί υδρογονανθράκων 2289/1995 και η τροπολογία 4001/2011, θα ενεργοποιηθεί και το 5% των απολαβών του Ελληνικού δημοσίου θα ενισχύσει την περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Θα έχουμε λοιπόν ένα αληθινό και πρακτικό case study που θα επηρεάσει θετικά και δυναμικά και τα άλλα οικόπεδα και για τον επόμενο γύρο όταν θα γίνει κατανοητό από όλους η αξία των στρατηγικών αποθεμάτων, όπως έγινε και με την Αφροδίτη της Κύπρου.

Ν. Λυγερός - Το θαλάσσιο οικόπεδο 2.