5ο Master Class Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Οθωνοί, 25 - 28 Αυγούστου 2015


http://www.lygeros.org/Talks/20150825_othwnoi.jpg