Ν. Λυγερός - Οι ενεργειακές διασυνδέσεις

Οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης της τοποστρατηγικής στην εφαρμοσμένη στρατηγική. Διότι με τα καλώδια και τους αγωγούς δεν μιλούμε πια μόνο για γειτνίαση με τις επαφές μέσω της απόστασης, αλλά για σχέσεις μέσω της σύνδεσης κι αν αυτή εξελιχθεί μπορεί να γίνει και στοιχείο της θεωρίας δεσμών κι όχι μόνο γραφημάτων.

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles?n=20756&l=gr