Ν. Λυγερός - Τα νοητικά σχήματα της ενέργειας

Τα νοητικά σχήματα της ενέργειας γίνονται όλο και περισσότερο κατανοητά ακόμα και στους μη ειδικούς, γιατί τα δεδομένα έρχονται όλο και πιο δυναμικά λόγω της σταθερότητας της δομής και της υποδομής. Όταν εξετάζουμε ακόμα την ανάγκη σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ βλέπουμε πώς λειτουργεί στην Αίγυπτο είναι απλώς ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε την πραγματικότητα. Είναι λανθασμένο το πλαίσιο της διάθεσης, εφόσον έχουμε ήδη δεδομένα δίπλα μας. Βλέπουμε μόνο τους άλλους δίπλα μας από παντού να κάνουν τα πάντα για το θέμα της ενέργειας κι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν, ενώ γίνονται την ίδια ώρα. Πρέπει λοιπόν όχι να φανταστούμε πράγματα για την πατρίδα, αλλά απλώς να ενημερωθούμε με όσα γίνονται και να φανταστούμε το μέλλον, αλλά απλώς ως συνέχεια κι όχι ως κάποια καινοτομία που μοιάζει πλέον αδιανόητη. Δεν έχουμε ανάγκη από κάποιο μοντέλο. Η πραγματικότητα είναι ήδη μοντέλο για μας και την συνέχεια. Έτσι θα πείσουμε και τους πιο άπιστους των δικών μας.