Από τα καύσιμα στην παραγωγή

Ν. Λυγερός

Όσοι δυσκολεύονται να δουν χειροπιαστά ποια είναι τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, αρκεί να εξετάσουν την κατανάλωσή μας στο θέμα των υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα είναι απλό να δούμε ότι σε αυτή τη φάση κρίσης που διανύουμε έχει μεγαλώσει η κατανάλωσή μας σε καύσιμα. Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την έννοια της επάρκειας...