Τρεις προσφορές για τα θαλάσσια οικόπεδα

Ν. Λυγερός 

Με τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, μετά από παράταση δύο μηνών, του μεγάλου διαγωνισμού για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική ΑΟΖ, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν άγονο διαγωνισμό. Τελικά με όλα τα προβλήματα που υπήρξαν αυτούς τους 8 (οχτώ) μήνες, υπάρχουν τρεις προσφορές για τα θαλάσσια οικόπεδα. Οι προσφορές θα παραμείνουν σφραγισμένες για 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της παύσης των τραπεζών, γιατί προς το παρόν υπάρχει θέμα για την κατάθεση των 100.000 Ευρώ που απαιτούνται να συνοδεύουν κάθε υποψηφιότητα για κάθε θαλάσσιο οικόπεδο. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός γιατί θα μπορούσε βέβαια να αποσύρουν κάθε αίτηση λόγω της οικονομικής αστάθειας της πατρίδας μας. Αλλά αυτό που έχει αξία, είναι ότι ο διαγωνισμός πέρασε στο στάδιο της υλοποίησης, πράμα το οποίο ήταν αδιανόητο για τους περισσότερους από τους δικούς μας. Ενώ τώρα πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει κανείς. Διότι οι τρεις προσφορές έγιναν μετά την αγορά, την ανάγνωση και τη μελέτη των σεισμικών δεδομένων που ήταν ένα προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Τώρα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από ποιες εταιρείες έγιναν αυτές οι προσφορές και σε ποια θαλάσσια οικόπεδα υπάρχουν προσφορές. Έχει σημασία αν υπάρχει ανταγωνιστικό πλαίσιο για τις υποψήφιες εταιρείες λόγω των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν μετά την αξιολόγηση από την Ελλάδα των φακέλων των υποψηφίων.http://lygeros.org/articles?n=20459&l=gr