Ν. Λυγερός - Ενέργειες για την Κρήτη

Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης με στρατηγικό τρόπο, πρέπει να σκεφτούμε από τώρα ότι Νότια της Κρήτης χρειαζόμαστε σεισμικές μετρήσεις που να μην είναι απλώς με τετράγωνα 40km x 40km αλλά 10km x 10km, όπως έχουμε στο Ιόνιο για να προσελκύσουμε πιο αποτελεσματικά εταιρείες υδρογονανθράκων. Και αυτό μπορεί να γίνει από τώρα, δηλαδή να λειτουργεί παράλληλα με τον διαγωνισμό που εξελίσσεται με τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιόνιου. Με αυτόν τον τρόπο, κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε τον επόμενο γύρο αδειοδότησης, όπου θα παίξει έμπρακτα και η Κρήτη με τα 9 θαλάσσια οικόπεδα της. Διότι οι μεγάλες αλλαγές σε γεωοικονομικό επίπεδο θα γίνουν στην Κρήτη με αυτά τα νέα δεδομένα, αφού είναι άλλης τάξης μεγέθους κι αντιπροσωπεύουν το δεκαπλάσιο από τις ποσότητες που έχουμε στο Ιόνιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στον ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό γιατί έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει βούληση στρατηγική στο Υπουργείο Ενέργειας.