Νέα κοιτάσματα στόχοι στο θαλάσσιο οικόπεδο 12

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός

Όλοι έχουν ακούσει για το κοίτασμα Αφροδίτη στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 και μάλιστα φέτος για την απόδειξη της εμπορευσιμότητας μόνο που πολλοί έχουν την λανθασμένη εντύπωση, ότι πρόκειται για το μοναδικό κοίτασμα αυτού του θαλάσσιου οικοπέδου. Στην πραγματικότητα, από τα δεδομένα της ίδιας της Noble μπορούμε να εντοπίσουμε όχι μόνο άλλους δύο μειοκαινικούς στόχους κοιτασμάτων φυσικού αερίου αλλά και άλλους έξι μεσοζωϊκούς στόχους κοιτασμάτων πετρελαίου ...