Ν. Λυγερός - Απαράδεκτη καθυστέρηση

Ενώ έχουμε τόσα προβλήματα, ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων για τον διαγωνισμό περί υδρογονανθράκων. Κάθε υποψηφιότητα έχει καταθέσει 100.000 Ευρώ για κάθε θαλάσσιο οικόπεδο, αλλά λόγω τραπεζικής αργίας καθυστερήσαμε και σ’ αυτό. Στο δεύτερο θαλάσσιο οικόπεδο έχουμε μόνο μία τριπλή κοινοπραξία και κατά συνέπεια έχουμε μία απλοϊκή αξιολόγηση να κάνουμε, αφού αρκεί να εξετάσουμε την ορθότητα του φακέλου που έχει υποβληθεί, για ν’ αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις επί της ουσίας και να συμφωνήσουμε για το bonus υπογραφής, το οποίο αποτελεί την άμεση απολαβή για την Ελλάδα.