Ν. Λυγερός - Η αναγκαιότητα της συμφωνίας Κύπρου και της Αιγύπτου

Αντί να σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο με τοπικές συνομιλίες που δεν μπορούν εκ φύσης να έχουν την εμβέλεια κάποιας διακρατικής συμφωνίας, αφού δεν έχει παίξει ακόμα κανένα ρόλο ο ίδιος ο εισβολέας, θα ήταν καλό να έχουμε γνήσιες διαπραγματεύσεις που να οδηγήσουν σε μία συμφωνία με την Αίγυπτο. Έχουμε ήδη την οριοθέτηση των ΑΟΖ μας από το 2013 και τη διεύρυνση από το 2012. Η τεχνική οικονομική μελέτη για τον αγωγό έχει ολοκληρωθεί, πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε δυναμικά για να αξιοποιήσουμε επί του πρακτέου το κοίτασμα Αφροδίτη και ν’ αλλάξουμε οριστικά τα γεωοικονομικά δεδομένα της Κύπρου. Η Αίγυπτος κάνει μεγάλα ανοίγματα και η νέα διώρυγα του Σουέζ είναι μια χειροπιαστή απόδειξη.