Ν. Λυγερός - Η διδασκαλία του Χρόνου

Μαθαίνοντας όλο και περισσότερα για το παρελθόν προετοιμάζουμε καλύτερα το μέλλον. Αυτό το νοητικό σχήμα ισχύει για τις διαπραγματεύσεις, αλλά και για το μεγάλο διαγωνισμό υδρογονανθράκων. Όταν ανακαλύπτουμε ότι υπήρχαν στοιχεία αρνητικά εξ αρχής και στα δύο πλαίσια, μπορούμε εύλογα ν’ αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε τουλάχιστον σε αυτό το σημείο και να μην είχαμε ήδη μία οριστική ρήξη και ακύρωση επί της ουσίας του διαγωνισμού. Διότι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε θετικές εξελίξεις σε μόνο μερικές μέρες και μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά τον διαγωνισμό. Τι έχει αλλάξει από τους άλλους; Απολύτως τίποτα. Τι έχει αλλάξει τότε; Τα πάντα. Ουσιαστικά είχαμε έντεχνα και τεχνητά προβλήματα που δεν αντιπροσώπευαν μια πραγματική ή θεσμική δυσκολία, αλλά μια καθαρά μεθοδολογία. Έτσι αυτό που θεωρούσαμε πραγματικές δυσκολίες, παρουσιάζονται τώρα με τρόπο ριζικά διαφορετικό και μάλιστα αισιόδοξο.