Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός - Για την ανάδειξη των στρατηγικών αποθεμάτων Νότια της Κρήτης

Νότια της Κρήτης βρίσκονται στρατηγικά αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία είναι τουλάχιστον κατά δέκα φορές μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται στο Ιόνιο. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, πρέπει να έχουμε ακριβέστερα σεισμικά δεδομένα από τα υπάρχοντα που να έχουν τουλάχιστον την ακρίβεια που έχουμε στο Ιόνιο. Το πιο πιθανό στη συνέχεια είναι να έχουμε πολλά κοιτάσματα σε διαφορετικά βάθη ανάλογα σε ποια από τα θαλάσσια οικόπεδα από το 12 έως το 20, βρίσκονται. Εδώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να αναλύσουμε σε στρατηγικό επίπεδο όσον αφορά στον τρόπο εκμετάλλευσης. Αν τα κοιτάσματα βρίσκονται σχετικά κοντά από την ξηρά, μπορεί να γίνει σταθμός υγροποίησης ξηράς. Αν είναι σε μεγάλες αποστάσεις και υπάρχει εύκολο έδαφος για την τοποθέτηση αγωγού, ισχύει το ίδιο.