Ν. Λυγερός - Κύπρος και ευρωπαϊκό κεκτημένο

Αφού υπάρχει αληθινή πρόθεση στις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι πρόκειται να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα κατεχόμενα. Υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, αλλά με εξαίρεση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα. Κατά συνέπεια, η πρώτη εναρμόνιση που πρέπει να γίνει είναι αυτή. Και να δούμε αν αυτή η πρόθεση είναι κοινή. Διότι αυτό είναι από τα ουσιαστικά θέματα, αφού η γενική ιδέα δεν είναι να υπάρχουν τοπικές εξαιρέσεις στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.