Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός - Τεχνοστρατηγικά ερωτήματα περί φυσικού αερίου της Κύπρου

Όταν υπολογίζουμε τα συνολικά στρατηγικά αποθέματα της Κύπρου με τα 13 θαλάσσια οικόπεδα της, ξέρουμε ότι μπορούν άνετα να υποστηρίξουν την κατασκευή του σταθμού υγροποίησης στον Βασιλικό. Μόνο που πρέπει η ίδια η Κύπρος να το πιστέψει, διότι προς το παρόν λειτουργεί σαν να υπάρχει αποκλειστικά και μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη. Με άλλα λόγια κρατά εσκεμμένα ή όχι μια πολύ συντηρητική θέση και δεν μπαίνει στη διαδικασία επένδυσης και μάλιστα στρατηγικής επένδυσης της τάξης των έξι δισεκατομμυρίων με τη δυνατότητα για 25.000 θέσεις εργασίας για τους Κύπριους σε περίπτωση πλωτού σταθμού και δώδεκα δισεκατομμύρια για σταθμό ξηράς και 100.000 θέσεις εργασίας, πράγμα που σημαίνει και κρατικά έσοδα από την φορολογία τους. Βέβαια από την άλλη υπάρχει κι η πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο που μπορεί να προσφέρει τα διπλάσια έσοδα από μία απλώς εσωτερική κατανάλωση, πράγμα το οποίο είναι καθαρά οικονομικό.