Ν. Λυγερός - Λανθασμένο μοντέλο

Όταν προωθείς ένα λανθασμένο μοντέλο, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκει οικονομικά, αλλά επιμένεις δογματικά για λόγους ιδεολογικούς, τότε δεν πρόκειται για άγνοια ή αθωότητα, αλλά για φανατισμό. Όταν βλέπεις ότι η διαχείριση του μαύρου χρυσού, επειδή έχει γίνει με ανορθόδοξο τρόπο, δεν μπορεί να αλλάξει την οικονομική ύφεση, πώς θες να είσαι αξιόπιστος. Δεν μπορείς να πείσεις κανέναν ειδικό, δίνοντας εξηγήσεις για οικονομικό πόλεμο, ενώ το σοβαρό πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχει δομή ούτε υποδομές να υποστηρίξουν κάποια στρατηγική που θα ήταν αναμενόμενη.