Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός - Νέα δεδομένα της PGS

Τα νέα δεδομένα της PGS με τις έρευνες που έκανε τόσο στο Ιόνιο όσο και Νότια της Κρήτης, όχι μόνο επιβεβαιώνουν στατιστικές μελέτες αναλογικής γεωλογίας που έχουμε και στο Institut Français du Pétrole και στο Canadian Petroleum Institute και αυτό παρόλο που τα σεισμικά ήταν σχετικά αραιά τελικά διότι στην αρχή ήταν πολλά. Επιπλέον η παρουσίαση της PGS ήταν δειγματολογική με σεισμικά γρήγορης επεξεργασίας, μόνο για τους σημαντικότερους ανά θαλάσσιους στόχους όπου βρίσκονται πιθανά κοιτάσματα. Ενώ με βάση αυτές τις δομές - στόχοι, λόγω στατιστικής, πρέπει να υπάρχουν πολύ περισσότερες δομές τόσο στο Ιόνιο όσο και Νότια της Κρήτης. Μαθηματικά έχουμε ένα στατιστικό μοντέλο για τις δυο περιοχές λόγω της αναλογίας με άλλες που είναι γνωστές και σε μερικές έχουν γίνει μάλιστα γεωτρήσεις, αλλά και εξορύξεις, όμως αυτό το μοντέλο είναι εκ φύσης γενικό. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα που είναι και ακριβέστερα και καλύτερα στις σεισμικές γραμμές που έχουν μελετηθεί. Είναι αυτές που επιβεβαιώνουν το αρχικό μοντέλο. Τώρα όμως αν τις ενσωματώσουμε παραμετρικά στο μοντέλο, κατασκευάζουμε ένα ίδιο μοντέλο πιο προσαρμοσμένο βέβαια. Αλλά με interpolation αυτό το μοντέλο προβλέπει περισσότερα κοιτάσματα στόχους.

Η συνέχεια εδώ... http://lygeros.org/articles?n=20961&l=gr