Συνέντευξη του Ν. Λυγερού ''ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ''. 25/05/2016

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού "ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ". 25/05/2016.