Τι προβλέπει το συμβόλαιο στον 3ο γύρο αδειοδότησης της ΑΟΖ - Θα πληρώνεται με το τετραγωνικό χιλιόμετρο η Κυπριακή Δημοκρατία

Το πρότυπο συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής στη βάση του οποίου θα συναφθούν τα συμβόλαια μεταξύ της Δημοκρατίας και των εταιρειών που θα κερδίσουν τις άδειες για έρευνα στα οικόπεδα 6, 8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Το συμβόλαιο περιλαμβάνει τη φόρμουλα που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει η κατανομή των παραγόμενων υδρογονανθράκων. Όπως αναφέρεται, η εταιρεία με την οποία θα υπογραφεί το συμβόλαιο, θα μπορεί να πάρει και να εξάγει ελεύθερα το μερίδιο που της αναλογεί. Διευκρινίζεται δε, πως σε περίπτωση που τα έξοδα για μία χρονιά υπερβαίνουν των εσόδων, το ποσό θα μεταφέρεται για ανάκτηση στην επόμενη χρονιά μέχρι να ανακτηθεί πλήρως ή μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο. Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκτηση ποσού που δαπανήθηκε για έρευνες με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σκοπός του συμβολαίου είναι η υπογραφή συμφωνίας για έρευνες, εκτιμήσεις, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων και η παροχή της απαιτούμενης υποδομής τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής που θα γίνουν οι έρευνες μέχρι και το σημείο παράδοσης, με την εταιρεία να αναλαμβάνει πλήρως τους όποιους κινδύνους και έξοδα.

Σημειώνεται πως η εταιρεία που θα αναλάβει τις έρευνες, θα παράσχει όλο το απαιτούμενο κεφάλαιο, τον εξοπλισμό, την αναγκαία τεχνολογία και το προσωπικό και θα της αναλογεί εξ’ ολοκλήρου το ρίσκο των όποιων εξόδων χρειαστεί να γίνουν. 


Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ενέργειας θα έχει τη γενική επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών που θα διεξάγονται. Η αρχική περίοδος αδειοδότησης θα αφορά περίοδο τριών ετών ενώ μπορούν να γίνουν δύο ανανεώσεις, διάρκειας δύο ετών η κάθε μία. Σε κάθε ανανέωση, η εταιρεία θα πρέπει να αποδεσμεύει 25% των τεμαχίων για τα οποία είχε λάβει την αρχική άδεια. Έσοδα ετησίωςΤα έσοδα που θα έχει το κράτος προέρχονται από διάφορες πρόνοιες της συμφωνίας. Τα σταθερά έσοδα αφορούν σε 25 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ετησίως της περιοχής, για την οποία θα ανατεθεί η άδεια για την αρχική περίοδο, 30 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κατά τη διάρκεια της πρώτης ανανέωσης και 35 ευρώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανανέωσης. Κατά τη διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης, η εταιρεία θα καταβάλει 500 ευρώ ανά τ.μ. της περιοχής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, η εταιρεία θα πληρώσει ένα ποσό ως μπόνους κατά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας, και έξτρα ποσό εάν η ημερήσια παραγωγή αερίου ή πετρελαίου ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία που θα αναλάβει τις έρευνες, θα πρέπει να καταθέσει τραπεζική εγγυητική ανάλογη του 20% του συνολικού κόστους των εργασιών που θα γίνουν, περιλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών και των γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου των τριών ετών, η εταιρεία που θα αναλάβει τις έρευνες δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε ο υπουργός θα μπορεί να κάνει χρήση της εγγυητικής. Εναλλακτικά, η εταιρεία θα μπορεί να καταβάλει στο κράτος, το 80% της αξίας των εργασιών που δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει. 


Ενημέρωση για επιτυχίαΤο συμβόλαιο προβλέπει πως σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο υπουργός Ενέργειας θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ενώ εντός περιόδου τριάντα ημερών θα πρέπει να τύχει λεπτομερούς ενημέρωσης σε σχέση με την ποσότητα και την ποιότητα του ευρήματος. Στη συνέχεια, ο υπουργός θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες αξιολόγησης της γεώτρησης που θα γίνουν και το κόστος που θα έχουν. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κοίτασμα κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονικής παράτασης που δόθηκε, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να παραχωρήσει επιπρόσθετη παράταση έξι μηνών για πετρέλαιο και 24 μηνών για φυσικό αέριο ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης. Σε περίπτωση που κοίτασμα κριθεί εμπορεύσιμο, θα πρέπει εντός περιόδου έξι μηνών να υποβληθεί σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής το οποίο θα περιλαμβάνει την περιοχή, την εκτίμηση για ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου, την ποιότητά τους και μελέτη σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνει η εξόρυξη. Θα πρέπει να καταγράφεται επίσης, η μέγιστη οικονομική απόδοση της παραγωγής και τα αναμενόμενα ετήσια επίπεδα παραγωγής βασισμένα σε διεθνείς πρακτικές υπολογισμού. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίζεται το σημείο παράδοσης είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο τρόπος παραγωγής με καταγραφή όλων τω αναγκαίων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, κεφαλαιακών εξόδων και κόστους λειτουργίας.25ετούς διάρκειαςΑξίζει να σημειωθεί πως η Άδεια Εκμετάλλευσης θα έχει διάρκεια 25 ετών και εφόσον το αιτηθεί εγκαίρως η εταιρεία θα μπορεί να επεκταθεί για ακόμα δέκα χρόνια. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει πρόνοιες ακόμα και για τη λήξη της συμφωνίας και τον τρόπο που αυτή θα ολοκληρωθεί. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως έξι χρόνια πριν την υπολογιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της εμπορικής εκμετάλλευσης ή όταν το κοίτασμα έχει φτάσει στο 50% της εκτιμώμενης παραγωγής του, θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο για ολοκλήρωση των εργασιών που θα περιλαμβάνει το σχέδιο αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων και το συνολικό κόστος που θα έχει κάτι τέτοιο.

Σε είδος ή μετρητά


Αξίζει να σημειωθεί πως η Δημοκρατία θα έχει το δικαίωμα να παραλάβει το μερίδιο που της αναλογεί από τους υδρογονάνθρακες είτε σε είδος στο σημείο παράδοσης, είτε σε μετρητά. Τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να συμβεί αν ο υπουργός ενημερώσει έξι μήνες προηγουμένως την εταιρεία ότι επιθυμεί να της πουλήσει συγκεκριμένη ποσότητα υδρογονανθράκων που της αναλογεί για ένα συγκεκριμένο τρίμηνο. Τότε θα καθοριστεί η τιμή στην οποία η εταιρεία θα αγοράζει το πετρέλαιο ή το αέριο από τη Δημοκρατία και στη συνέχεια η αγορά για κάθε τρίμηνο θα ανανεώνεται αυτόματα, μέχρι να αποφασίσει αλλιώς ο υπουργός. Κάθε τρίμηνο θα γίνεται επαναξιολόγηση της τιμής αγοράς του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.Όσον αφορά την εσωτερική αγορά, ο υπουργός θα πρέπει και πάλι να ενημερώνει τρεις μήνες προηγουμένως την εταιρεία ότι έχει υποχρέωση να πωλήσει συγκεκριμένες ποσότητες αργού πετρελαίου στη Δημοκρατίας για σκοπούς εγχώριας κατανάλωσης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, η τιμή πώλησης θα είναι βασισμένη στη διεθνή τιμή πώλησης του σχετικού τριμήνου. Σχετική πρόνοια προβλέπει πως σε περίπτωση πολέμου ή αναμονής πολέμου ή εθνικής εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός μπορεί να ζητήσει όπως αυξηθεί η παραγωγή στο απαιτούμενο επίπεδο.