2ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για τη ΝΑ Μεσόγειο, Ηράκλειο Κρήτης. 29/03/2017