Ν. Λυγερός - Οι νέες προοπτικές της Ελλάδας

Η προστιθέμενη αξία της ΑΟΖ δεν προέρχεται μόνο και μόνο από την ύπαρξη των υδρογονανθράκων αλλά αυτοί καθορίζουν και το ενεργειακό μέλλον μιας περιοχής που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που παίζει δυναμικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γεωοικονομική αντίληψη δεν σταματά όμως σε αυτό το επίπεδο αφού έχει και γεωπολιτικές επεκτάσεις. Οι συμμαχίες που δημιουργούνται για τον αγωγό φυσικού αερίου, για το ηλεκτρικό καλώδιο, για τις γεωτρήσεις, για τους τερματικούς σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου, έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα ελληνικά δεδομένα παρόλο που δεν έχει γίνει αντιληπτό από τον πληθυσμό.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο και τη συνέχεια του διαγωνισμού σε μια νέα περιοχή, οι προοπτικές στο Ιόνιο έχουν αλλάξει. Το ίδιο έχει γίνει με τις δύο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά της Κρήτης και Νότιοδυτικά Κρήτης, για την Περιφέρεια Κρήτης. Κατά συνέπεια αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών μας. Οι νέες προοπτικές προωθούν και νέες στρατηγικές συμπεριφορές σε συνδυασμό με άλλα κράτη και όχι μόνο με αυτά που λειτουργούσε παραδοσιακά η χώρα...