Ν. Λυγερός - Νέα δεδομένα για το κοίτασμα Καλυψώ

Μετά από τις πρώτες εκτιμήσεις για τη γεώτρηση στο κοίτασμα Καλυψώ που βρίσκεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, έχουμε τώρα τα πρώτα δεδομένα και μάλιστα από την ίδια την Eni με τον πιο επίσημο τρόπο. Έχουμε πρώτα την επιβεβαίωση ότι το μοντέλο του κοιτάσματος Ζορ επεκτείνεται και στην κυπριακή ΑΟΖ, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε στα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου κοιτάσματα φυσικού αερίου σε γεωλογικές δομές καρστικού ασβεστόλιθου για τις οποίες γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο πορώδες από τις δομές με ψαμμίτες. Έτσι με άλλα λόγια έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου ανά κυβικό μέτρο. Αυτό γίνεται ακόμα κι αν έχουμε το ίδιο ωφέλιμο πάχος δομών γεμάτων με φυσικό αέριο.
Επίσης τώρα ξέρουμε επίσημα από την Eni ότι το φυσικό αέριο του κοιτάσματος Καλυψώ είναι βιογενές και είναι καθαρό μεθάνιο κατά 99%. Υπενθυμίζουμε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη έχει 98% καθαρό μεθάνιο. Αυτό το δεδομένο είναι μεγάλης αξίας για την Κύπρο σε οικονομικό επίπεδο διότι σημαίνει ότι το κόστος του καθαρισμού του φυσικού αερίου στο διυλιστήριο είναι πολύ μικρότερο και κατά συνέπεια μεγαλύτερο το κέρδος για τη γεώτρηση. Έτσι η αξία της κυπριακής ΑΟΖ έχει στην ουσία τριπλασιαστεί με τον συνδυασμό των κοιτασμάτων Αφροδίτη και Καλυψώ...