Ν. Λυγερός - #Υδρογονάνθρακες και #οικονομία

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας ενεργοποιήθηκε μέσω των ερευνών των υδρογονανθράκων. Δεν θα είμαστε λοιπόν σε ένα συγκρίσιμο πλαίσιο, αφού η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που αποτελεί σημείο έναρξης για την καινοτομία. Αυτό το νοητικό σχήμα δεν λειτουργεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό όπως είναι και στην Περιφέρεια Κρήτης. Διότι το γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται στο πέρασμα του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και ηλεκτρικού αγωγού EuroAsia Interconnector είναι μόνο ένα στοιχείο της όλης στρατηγικής, αφού το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι πηγές υδρογονανθράκων και ειδικά φυσικού αερίου. Διότι το πέρασμα μπορεί να αλλάξει αλλά όχι οι πηγές.
Επίσης αν συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα με την υψηλή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την ανάπτυξη των πόρων της Ευρώπης δίχως παρέμβαση άλλων χωρών για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνθέτει τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λειτουργεί και ως δίκτυο ενέργειας...