Ν. Λυγερός - Η νέα συμφωνία Κύπρου Αιγύπτου για τον αγωγό φυσικού αερίου

Η νέα συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο για τον αγωγό φυσικού αερίου που έχει και την απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υλοποίηση της ενδιάμεσης οδού για το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Αποτελεί μία νέα επιτυχία που ενισχύει το συμμαχικό πλαίσιο με την Αίγυπτο αλλά και για το θέμα του τριπλού σημείου επαφής, όπου εμπλέκεται και η Ελλάδα σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και γεωοικονομικό, αφού θα έχει επιπτώσεις και για τον αγωγό East Med που είναι στρατηγικής σημασίας. Το άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι πρόκειται για μία διακρατική συμφωνία που ξεπερνά τα κοινοτικά θέματα...