Ν. Λυγερός - Κυπριακή NAVTEX για την Exxon Mobil

Εκδόθηκε η NAVTEX 364/18 για τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για τη γεώτρηση της Exxon Mobil στο θαλάσσιο οικόπεδο 10. Η NAVTEX αρχίζει από τις 10 Νοεμβρίου 2018 και τελειώνει στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Η ζώνη της NAVTEX είναι καθορισμένη από τα τέσσερα στίγματα: Α. 33 25 Ν 31 39 Ε, Β. 33 25 Ν 31 51 Ε, C. 33 15 Ν 31 51 Ε, D. 33 15 Ν 31 39 Ε. Αυτή τη φορά η Κύπρος εξέδωσε τη NAVTEX εγκαίρως έτσι ώστε να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα ερμηνείας εκ των υστέρων.
Τώρα η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία είναι καλυμμένη και θεσμικά για να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της άδειας έρευνας που έχει υπογράψει με την Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο, ξεκαθαρίζει επίσημα το τοπίο και εξηγεί...