Ν. Λυγερός - Βαθμοί ελευθερίας και ΑΟΖ

Στο Go θα βλέπαμε αμέσως ότι η Ελλάδα έχει 3 βαθμούς ελευθερίας και η Κύπρος 4 πάνω σε ένα θαλάσσιο goban, αλλά θα ήταν κάπως αφαιρετικό ακόμα κι αν έχει ήδη νόημα τοποστρατηγικά. Όμως μέσω της έννοιας της ΑΟΖ και της ενεργειακής σκακιέρας, η πρώτη παρατήρηση αποκτά ένα βαθύτερο νόημα. Διότι οι βαθμοί ελευθερίας ενεργοποιούνται διαφορετικά και τώρα μπορούμε να δούμε μέσω Χρονοστρατηγικής τη δημιουργία ενός moyo πέρα από το fuseki των θαλάσσιων οικοπέδων...