Συνέντευξη Ν. Λυγερού με τον Γ. Καρποδίνη, Albedo 14. 04/06/2019