Παράδειγμα ανάλογο με το EuroAsia interconnector

Παράδειγμα ανάλογο με το EuroAsia interconnector.