Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Οι έρευνες για γιγαντιαία κοιτάσματα νοτιοανατολικά της Κρήτης πολλαπλασιάζονται

Ενώ στην πατρίδα μας εξακολουθούν να υπάρχουν δηλώσεις συστηματικής απαξίωσης των δυνατοτήτων ύπαρξης ελληνικών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων από διάφορους άσχετους που έχουν άλλα συμφέροντα μάλλον, παρατηρούμε ότι νοτιοανατολικά της Κρήτης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η επενδυτική κοσμογονία για εντοπισμό και ανακάλυψη νέων γιγαντιαίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά ακόμα και υπεργιγαντιαίων.
Όπως ήδη αναφέραμε, η χρήση νέου ερευνητικού γεωλογικού μοντέλου της ΕΝΙ, βάσει του κοιτάσματος Perla της Βενεζουέλας, για τον εντοπισμό κοιτασμάτων βιογενούς αερίου, ανοίγει το δρόμο για νέα κοιτάσματα, τα οποία αναμένονται να ανακαλυφθούν σε θέσεις ακτών παλαιο-λιμνοθαλασσών της εποχής του μειοκαίνου. Στις παλαιογεωγραφικές αυτές τοποθεσίες δημιουργήθηκαν καρστικοί ασβεστόλιθοι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες βιογενούς αερίου. Το βιογενές αέριο δημιουργήθηκε σε περιβάλλον εξαιρετικά αλμυρό (βλ. εικόνα με παλαιο-λιμνοθάλασσες)από την αποσύνθεση υψηλότατων συγκεντρώσεων οργανικής ύλης κατά την διάρκεια της εξάτμισης της Μεσογείου την εποχή του Μεσσηνίου...

Η συνέχεια εδώ... http://www.lygeros.org/articles?n=21677&l=gr