Ανανέωσε για ακόμα δύο χρόνια για έρευνες στην κοινοπραξία Eni / Kogas στα τεμάχια 2, 3 και 9 στην ΑΟΖ της Κύπρου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι έχει υπογραφεί, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Eni/ Kogas, διετής παράταση της αρχικής περιόδου έρευνας για τα ερευνητικά Τεμάχια 2, 3 και 9, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κοινοπραξία, η οποία διανύει την αρχική περίοδο της τριετούς Άδειας Έρευνας Υδρογονανθράκων που λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2016, αιτήθηκε και έλαβε κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου τη διετή παράταση και για τα τρία ερευνητικά Τεμάχια, στα οποία κατέχει τις Άδειες Έρευνας. Εντός του χρονοδιαγράμματος των επόμενων δύο χρόνων, η κοινοπραξία θα ολοκληρώσει μελέτες για την καλύτερη κατανόηση και αναθεώρηση του γεωλογικού μοντέλου της περιοχής, με σκοπό τον εντοπισμό στόχων προς υλοποίηση των γεωτρητικών της υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που διέρχεται η διεθνής βιομηχανία υδρογονανθράκων, επιβεβαιώνει και προωθεί την ενεργειακή προοπτική της Κύπρου.