Τα προαπαιτούμενα για να τρέξουν οι έρευνες στη Νότια Κρήτη

Η ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ, έχει αναβαθμίσει το ενδιαφέρον και για τη Νότια Κρήτη. Απαιτείται η δραστηριοποίηση εταιρειών με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και τεχνογνωσία σε βαθιά νερά.
Η εξασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και οι εγγυήσεις για οικονομική και νομοθετική σταθερότητα, είναι κάποιοι από τους απαραίτητους παράγοντες για την προσέλκυση επενδυτών στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου.
Τα παραπάνω τονίζει μιλώντας στο Euro2day.gr η κ. Τερέζα Φωκιανού, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου –ΕΚΥ (δημόσιου φορέα έρευνας που εκπροσωπούσε το Δημόσιο στις ερευνητέες περιοχές ο οποίος συγχωνεύθηκε στα ΕΛ.ΠΕ.) και σήμερα CEO της εταιρείας συμβούλων Flow Energy.
Ειδικότερα και με αφορμή τις εξελίξεις στην ΝΑ Μεσόγειο με την ανακάλυψη από την ιταλική ΕΝΙ, του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ, η κ. Φωκιανού επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και η Νότια Κρήτη, έχει αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο ως περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων με ενεργό δραστηριότητα μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, ανεξάρτητα από την παρούσα κατάσταση της αγοράς (χαμηλές τιμές).
Παρατηρεί ωστόσο, ότι η έρευνα στη θαλάσσια περιοχή της Ν. Κρήτης, απαιτεί εξελιγμένη τεχνολογία και εμπειρία (ιδιαίτερα όταν πρόκειται να επιχειρήσουν σε βαθιά νερά) καθώς και τεράστια κεφάλαια, χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν μόνο μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Για την προσέλκυσή τους, αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με την κ. Φωκιανού, είναι η διασφάλιση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών ή άλλων συμφερόντων.
Για τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι χαμηλές τιμές πετρελαίου στις έρευνες υδρογονανθράκων, η κ. Φωκιανού επισημαίνει ότι αυτό το πραγματικό γεγονός μπορεί να λειτουργήσει και θετικά. Όπως τονίζει, από τη στιγμή που οι χαμηλές τιμές μεταθέτουν στο μέλλον τα ερευνητικά προγράμματα των εταιρειών, προσφέρεται χρονικό περιθώριο για μια σοβαρή προετοιμασία και σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών της χώρας μας, για την επίτευξη των στόχων της στο συγκεκριμένο τομέα.
Αυτοί, σύμφωνα με την ίδια θα πρέπει να είναι η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που θα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τα υψηλά ρίσκα των προσφερόμενων περιοχών (βαθιά νερά και ελάχιστα ερευνημένες θαλάσσιες περιοχές), οι οποίες ωστόσο στις περιπτώσεις επιτυχίας προσφέρουν και πολύ υψηλές αποδόσεις.
Έτσι, μεταξύ άλλων η Πολιτεία θα πρέπει:
-να σχεδιάσει το κανονιστικό-θεσμικό πλαίσιο, (Fiscal Regime), με γνώμονα την μεγιστοποίηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα του τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
-να σχεδιάσει και να παρέχει ξεκάθαρους και λεπτομερείς όρους στη δημόσια προκήρυξη (tender), με αναλυτικό χρονικό πλαίσιο και την αυστηρή εφαρμογή του, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική.
-να παρέχει λεπτομερές περίγραμμα του σχεδίου σύμβασης για τους πιθανούς επενδυτές (draft contract), βάσει του οποίου θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση μετά την επιλογή των υποψηφίων επενδυτών
-να δημιουργήσει ένα κλίμα για πετρελαϊκές επενδύσεις, με ανταγωνιστική και βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των κρατικών συμφερόντων και των διεθνών επενδυτών του τομέα.
-να κάνει προσεκτική επιλογή των προς παραχώρηση περιοχών (καθορισμός ανάλογα με το ρίσκο και τα τεχνικά δεδομένα) για τον προσδιορισμό του ελαχίστου τιμήματος και του επενδυτικού προγράμματος.

Απαιτούμενες κρίσιμες ενέργειες

Καταλήγοντας η CEO της Flow Energy, τονίζει ότι στις απαιτούμενες άμεσες ενέργειες, είναι η επιλογή υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού στον αρμόδιο φορέα των υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και η ενεργοποίησή του, με σκοπό την υπεύθυνη οργάνωση της διαδικασίας, την διαχρονική και διακομματική σταθερότητα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους στόχους της μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τους πιθανούς επενδυτές.
Ο αρμόδιος φορέας η ΕΔΕΥ, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται την κρατική συμμετοχή σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. Η δυνατότητα αυτή επισημαίνει η κ. Φωκιανού παρέχεται από τη σχετική οδηγία της ΕΕ. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί υπ' όψιν στη νομική σύσταση της ΕΔΕΥ
http://www.euro2day.gr/