Α. Φώσκολος: Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων

Αντώνης Φώσκολος - Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων.
Α. Φώσκολος-Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων. Έμφαση στην υπεράκτια Κρήτη.