Ψηφίστηκε ο νόμος για την ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα

Ψηφίστηκε ο νόμος για την ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα.
Ομόφωνη υπερψήφιση του νομοσχεδίου από το Νομοθετικό Σώμα 

«Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» ψηφίστηκε ομόφωνα το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμου [Νόμος αριθμός 64(Ι) του 2004], έτσι ώστε να ενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή αυτές συμπίπτουν, λόγω των γεωγραφικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, και επειδή τα σχετικά κυριαρχικά δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δύο αυτές περιοχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Επιπλέον, σκοπός του νόμου είναι να διευκρινιστεί και να καθοριστεί ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης, τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μέση γραμμή ή η ίση απόσταση από τις εκατέρωθεν γραμμές βάσης, από τις οποίες μετριέται το πλάτος της χωρικής θάλασσας,

1. να ενσωματωθούν οι διατάξεις του περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Νόμου -ο οποίος καταργείται με το νομοσχέδιο- οι οποίες τροποποιούνται, ώστε να συνάδουν και να συμβαδίζουν με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,

2. να ανατεθούν αρμοδιότητες για άδειες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, αφού θα είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων υπουργών και θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες σχετικοί με την οικονομία, την πολιτική, την εθνική ασφάλεια και την άμυνα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των υφιστάμενων καλωδίων/αγωγών,

3. να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις δραστηριότητες στις θαλάσσιες ζώνες της Δημοκρατίας, με σκοπό την πιο αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτές, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα των υδρογονανθράκων και την αύξηση των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι αρμοδιότητες των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα επεκτείνονται, αφού κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των δικαιοδοσιών της Δημοκρατίας θα εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν και στο έδαφός της, εκτός αν ο οικείος νόμος προνοεί διαφορετικά.

http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=176696