Οι γεωτρήσεις υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός 

Οι γεωτρήσεις υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου δείχνουν από την ύπαρξή τους και μόνο το ενδιαφέρον που υπάρχει και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας χάρτης που συμπεριλαμβάνει τα δεδομένα της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Λιβύης δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο τι έχει γίνει, ποια είναι η κατάσταση, πώς πάει η εξέλιξη και ποιες είναι οι προοπτικές για την περιοχή. Είναι τώρα επιβεβαιωμένο μόνο και μόνο με τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, Ταμάρ και Αφροδίτη ότι είναι μια από τις σημαντικότερες του κόσμου και αυτό σε φάση ανάπτυξης. Τα νέα δεδομένα του Λιβάνου και της Κύπρου έρχονται να συμπληρώσουν μια τάση που είναι πολύ δυναμική, ειδικά όταν εξετάζουμε το πλαίσιο offshore. Τα Λατάκια, η Λεκάνη Λεβαντίνης κι η λεκάνη Ηροδότου παίζουν και θα παίξουν όλο και περισσότερο ένα σπουδαίο ρόλο πάνω σε αυτόν τον ενεργειακό χάρτη. Έτσι οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, που βρίσκονται την περιοχή, λειτουργούν επίσης ως συνδετικός κρίκος, διότι έχουμε από τη μια πλευρά στρατηγικά αποθέματα και από την άλλη καταναλωτές από τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η παρατήρηση εμπλέκει και τη στρατηγική και την ενέργεια σε επίπεδο γεωπολιτικό, που υπερκαλύπτει τα γεωοικονομικά προβλήματα και ενσωματώνει με την μακροπολιτική, την μακροοικονομία της περιοχής. Έτσι βλέπουμε την κατεύθυνση του μέλλοντος και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου ως ευρωπαϊκές χώρες.

Ηλίας Κονοφάγος, Νίκος Λυγερός - Οι γεωτρήσεις υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου.