Έπεσαν οι υπογραφές για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Κρήτης

Συμφωνία συνεργασίας για τον αγωγό East-Med που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Ισραήλ) στην Ευρώπη μέσω Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας υπέγραψε η εταιρία Ποσειδών (θυγατρική της ΔΕΠΑ και της Ιταλικής Edison) με την Αμερικανική Noble Energy International που συμμετέχει στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της περιοχής.

Η συμφωνία αφορά συγκεκριμένα την υποστήριξη της οριστικοποίησης των δραστηριοτήτων που προηγούνται της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής του αγωγού, καθώς και την εκτίμηση της βιωσιμότητάς του ως μίας από τις πιθανές επιλογές εξαγωγής σημαντικού μέρους των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής.

Όπως σημειώνει η ΔΕΠΑ,ο αγωγός East-Med αποτ ελεί ένα Έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες ανάπτυξής του υποστηρίζονται από την ΕΕ, μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη (ConnectingEuropeFacility - CEF).

Η εταιρία Ποσειδών εκτός από το συγκεκριμένο αγωγό εμπλέκεται και στην ανάπτυξη του ομώνυμου αγωγού (Ποσειδών, Ελλάδας - Ιταλίας) καθώς και του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB που επίσης έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

Ο αγωγός EastMed, μήκους περίπου 1.900 χιλιομέτρων, θα συνδέει απ' ευθείας τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης.

Σχεδιάζεται να μεταφέρει έως 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ), καθώς και από πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, θα μπορεί να προμηθεύσει αέριο στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι μελέτες, σύμφωνα πάντα με την ΔΕΠΑ, υποδεικνύουν ότι το έργο είναι τεχνικά εφικτό, διαθέτει την πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία και αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την εξαγωγή φυσικού αερίου.in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ