Συμφωνία ανάμεσα στην ΠΟΣΕΙΔΩΝ και στην NOBLE για τον αγωγό East-Med

Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι το έργο είναι τεχνικά εφικτό, διαθέτει την πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία και αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την εξαγωγή φυσικού αερίου

Ένα ακόμα βήμα για την προώθηση του αγωγού East-Med που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το αέριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στις καταναλώτριες χώρες της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνοιταλική εταιρεία  ΠΟΣΕΙΔΩΝ και στην Αμερικανική NOBLE.


Η ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι η κοινή εταιρεία που έχουν συστήσει η ΔΕΠΑ και η Ιταλική Edison για την ανάπτυξη του ελληνοιταλικού αγωγού, του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB και του αγωγού East-Med. Και τα τρία έργα έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της συνεισφοράς τους στην  ενεργειακή ασφάλεια της γηραιάς ηπείρου, αφού εξασφαλίζουν διαφοροποίηση οδεύσεων και πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.
Η  Noble Energy International είναι ο αμερικανικός κολοσσός ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και εκμμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ και έχει ως εκ τούτου ενδιαφέρον για τη δημιουργία οδεύσεων μέσω των οποίων το αέριο που παράγεται στην περιοχή θα βρεί διεξόδους για την Ευρώπη.
Η Συμφωνία Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες αφορά την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που προηγούνται της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design - FEED) του αγωγού East-Med, καθώς και την εκτίμηση της βιωσιμότητάς του, ως μίας από τις πιθανές επιλογές εξαγωγής σημαντικού μέρους των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής.
Το έργο Eastern Mediterranean (East-Med) είναι ένας υποθαλάσσιος / χερσαίος αγωγός, μήκους περίπου 1.900 χιλιομέτρων, ο οποίος συνδέει απ’ ευθείας τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης. Το Έργο, επί του παρόντος, σχεδιάζεται να μεταφέρει έως 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Bcm/y) ετησίως από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ), καθώς και από πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο αγωγός, σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, θα μπορεί να προμηθεύσει αέριο στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το έργο έχει λάβει το έτος 2015 Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF), κεφάλαια αναγκαία για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, που προηγούνται της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design - FEED) του έργου.
Στην παρούσα φάση ολοκληρώνονται οι προ της Μελέτης Εφαρμογής μελέτη, από κοινοπραξία μεγάλων μελετητικών εταιρειών (IntecSea και C&M Engineering), καθώς και από την παγκοσμίου κύρους εταιρεία οικονομικών μελετών και παροχής πληροφοριών IHS. Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι το έργο είναι τεχνικά εφικτό, διαθέτει την πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία και αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την εξαγωγή φυσικού αερίου.