Οι υδρογονάνθρακες δεν ανακαλύπτονται με γεωτρύπανα αλλά με σωστές προβλέψεις γεωτρητικών θέσεων

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος  

Η γεώτρηση της TOTAL στον θαλάσσιο οικόπεδο 11 απέδειξε ότι -από οικονομικής άποψης- η επιλογή της θέσης του Ονησίφορος Δυτικά-1 ήταν μία γεώτρηση τοποθετημένη γεωγραφικά σε άστοχη θέση. Απέδειξε μεν ότι εκεί υπάρχει κοίτασμα τύπου Ζορ αλλά με ελάχιστη πληρότητα σε φυσικό αέριο. Τα πιστοποιημένα αποθέματα του Ονησίφορου είναι πιθανότατα της τάξης των 350 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδών ή 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων περίπου. Όμως 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αντιπροσωπεύουν ένα κοίτασμα το οποίο είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα το κοίτασμα Νότιος Καβάλα στην Θάσο το οποίο τροφοδότησε τοπικά την περιοχή με φυσικό αέριο επί 20 χρόνια. 


Τα θαλάσσια βάθη στην Κύπρο απαιτούν σήμερα ανακαλύψεις κοιτασμάτων με αποθέματα που υπερβαίνουν τα 6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 170 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων για να θεωρηθούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμα από μόνα τους. Για να ανακαλυφθούν όμως αυτού του μεγέθους κοιτάσματα θα απαιτηθεί να εντοπιστούν στόχοι κοιτασμάτων που παλαιογεωγραφικά καλύφθηκαν έγκαιρα με αδιάβροχα στρώματα αλάτων του Μεσσηνίου πριν υπάρξει διαφυγή φυσικού αερίου από τις δομές στόχους ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε ότι παλαιογεωγραφικά στην περίπτωση του κοιτάσματος Ζορ η ασβεστολιθική αυτή δομή καλύφθηκε με άλατα του Μεσσηνίου την στιγμή που ήταν σχεδόν πλήρης με φυσικό αέριο. Αντίθετα στον Ονησιφόρο υπήρξαν ενδείξεις διαφυγών βιογενούς φυσικού αερίου και εισροής υδάτων.