Ν. Λυγερός - Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας Ιταλίας

Μερικά από τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης της Ελλάδας και της Ιταλίας αφορούν άμεσα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Έχουμε λοιπόν την υποστήριξη της Ελλάδας ως μια ολοκληρωμένη πύλη εισόδου στη Δυτική Ευρώπη μέσω της Ιταλίας, την ανάπτυξη μίας νέας διαφοροποιημένης όδευσης για μεταφορά ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού IGI Ποσειδών και των επεκτάσεων των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Ιταλίας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιταλικών και ελληνικών Διαχειριστών των Εθνικών Δικτύων Φυσικού Αερίου και των Χρηματιστηρίων Ενέργειας,
την ανάπτυξη υποδομών CNG και μικρής κλίμακας LNG για κίνηση αυτοκινήτων και πλοίων, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου, με αντίστροφη ροή, την προώθηση της διμερούς συνεργασίας για έρευνα και παραγωγή ΑΠΕ. Έτσι βλέπουμε με χειροπιαστό τρόπο ότι η Ελλάδα απεγκλωβίζεται από μια καθυστερημένη ιδεολογία και αλλάζει ενεργά το πεδίο δράσης της στον τομέα της ενέργειας και της στρατηγικής. Αυτές οι κινήσεις είναι πράξεις ριζικά διαφορετικές από παλαιότερες ανακοινώσεις που ήταν καθαρά εκτός οικονομικού πλαισίου...