Προσφυγικό και ΑΟΖ στη συνάντηση Παυλόπουλου - Ματταρέλλα

...<<Μιλήσαμε, επίσης, και για τις πολιτιστικές μας σχέσεις. Εδώ υπάρχει μια ταύτιση απόψεων για ένα άλλο θέμα, το οποίο σχετίζεται με το τι εκπροσωπούμε η Ιταλία και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Ιταλία. Εκπροσωπούμε τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχών και των Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, η Ρώμη, ο Χριστιανισμός, είναι τα τρία βασικά στοιχεία, οι τρεις πυλώνες όπως συνηθίζω να λέω, που στηρίζεται το αέτωμα της Ευρώπης. Ο κύριος Ματταρέλλα συμφώνησε απολύτως, ότι αυτή συνεργασία πρέπει να έχει ως βασικό στόχο το ότι εμείς οι δυο λαοί, μαζί με τους άλλους εταίρους μας βεβαίως, είμαστε οι υπερασπιστές των Αρχών και των Αξίων που απορρέουν από όλο αυτόν τον πολιτισμό, δηλαδή από το κράτος Δικαίου και τους κανόνες Δικαίου, που είχε ως έμβλημα η Ρώμη, από το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, που σημαίνει την ελευθερία και την Δημοκρατία, που είναι ελληνική κληρονομιά, και βεβαίως από την χριστιανική διδασκαλία, που είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη μια βασική παράμετρος του σημερινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Κάλεσα τον κύριο Ματταρέλλα στην Αθήνα και ελπίζω ότι θα έρθει σύντομα για να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμη ζήτημα. Είδαμε πόσο καλές είναι οι σχέσεις, οι οποίες αφορούν και τα ζητήματα για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και τον καθορισμό της ΑΟΖ. Έχει γίνει πολύ και σοβαρή δουλειά κι από το υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα στον τομέα αυτόν. Τα θέματα αυτά θα τα αναπτύξει το υπουργείο Εξωτερικών και θα αναδείξει το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο για το ζήτημα του καθορισμού της ΑΟΖ, σε ότι αφορά τα τμήματα τα οποία σχετίζονται με την Ελλάδα και την Ιταλία.>>


www.newsbeast.gr